O nama

Gofiber d.o.o. je firma sa sjedištem u Petrinji i bavi se sljedećim uslugama:

  • Izrada i postavljanje elektroinstalacija na jakoj i slaboj struji.
  • Telefonske instalacije
  • Mrežne instalacije strukturnog kabliranja, optike i bakrenih instalacija
  • Strukturno kabliranje (objedinjena telefonska i mrežna instalacija)
  • Izrada i pregled razvodnih uređaja
  • Izrada instalacija za obnovljive izvore energije (solarne elektrane za generiranje struje ili grijanje vode)
  • Gromobranske instalacije
  • Instalacije tehničke zaštite objekata
  • Visinski radovi na elektroinstalacijama
  • Vršimo dobavu, isporuku, montažu pasivne i aktivne elektro opreme